strona główna strona główna strona główna strona główna
Nasze motto
"W sporcie ważne jest zwycięstwo
ale zwycięstwo nie jest nic warte
jeśli zostało osiągnięte w sposób
niegodny i nieuczciwy..."
Dzisiaj jest Sobota, 24 marzec 2018 roku.

>
 KONTAKT

Adres:
Starostwo Powiatowe w Brzesku
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
Tel.: 0-603 811 834
E-mail: sport@powiatbrzeski.pl

>
 PARTNERZY


Rejestracja klubów sportowych
Rejestracja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
 
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Brzesku, ul. Głowackiego 51
Wydział Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji, ul. Glowackiego 51
pokój 322, nr telefonu: 014 66 33 111,
e-mail: sport@powiatbrzeski.pl
 
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę: Paweł Ciura
 
Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych;
 
Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek.
2. Protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z:
- lista obecności na zebraniu założycielskim;
- uchwałą o powołaniu klubu;
- uchwałą o zatwierdzeniu statutu;
- uchwała o wyborze zarządu i upoważnieniu go do przeprowadzenia czynności rejestracyjnych;
- uchwała o wyborze komisji rewizyjnej.
3. Lista założycieli zawierająca:
- imię i nazwisko;
- datę i i miejsce urodzenia;
- miejsce zamieszkania;
- własnoręczne podpisy.
4. Statut Klubu sporządzony w 3 egzemplarzach, określający w szczególności:
- nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
- teren działania i siedzibę;
- cele i sposoby ich realizacji;
- sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
- władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
- sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał;
- sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
- zasady dokonywania zmian statutu;
- sposób rozwiązywania się stowarzyszenia.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Brzesku lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa.
 
Termin i sposób załatwienia:
Decyzję o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie  za pośrednictwem Starosty Brzeskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 
Zmiany dotyczące władz, adresu siedziby oraz Statutu Klubu należy zgłaszać w Starostwie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

DRUKI DO POBRANIA


Najnowsza galeria


>
 NAJBLIŻSZE IMPREZY
Igrzyska Dzieci - Mini piłka ręczna chłopców
Termin imprezy: 11-04-2018, godz. 09:00
Miejsce: Borzęcin
Igrzyska Dzieci - Mini piłka ręczna dziewcząt
Termin imprezy: 12-04-2018, godz. 09:00
Miejsce: Porąbka Uszewska
Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Piłka ręczna dziewcząt
Termin imprezy: 24-04-2018, godz. 09:00
Miejsce: Jadowniki


zobacz wszystkie »
>
 RANKING SZKÓŁ

IGRZYSKA DZIECI
1. PSP nr 2 w Brzesku
48 pkt
2. PSP Szczurowa
26 pkt
3. PSP Wola Dębińska
20 pkt
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
1. PSP Borzęcin /ur. 2002-2004/
30 pkt
2. PSP Szczurowa /ur. 2002-2004/
20 pkt
3. PSP nr 2 w Brzesku /ur. 2002-2004/
19 pkt
LICEALIADA
1. ZSP nr 1 w Brzesku
62 pkt
2. ZSP nr 2 w Brzesko
57 pkt
3. ZS Czchów
36 pkt
>
 RANKING GMIN
1. Gmina Brzesko
133 pkt
2. Gmina Dębno
80 pkt
3. Gmina Szczurowa
65 pkt
4. Gmina Iwkowa
46 pkt
5. Gmina Gnojnik
41 pkt
5. Gmina Borzęcin
41 pkt
6. Gmina Czchów
27 pkt
>
 SONDA

Jaką dyscyplinę sportu uprawiasz najchętniej?
piłka nożna
piłka nożna halowa
koszykówka
tenis ziemny
tenis stołowy
jazda na rowerze
pływanie
piłka siatkowa
inneTa strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

2004 - 2017  Portal sportowy powiatu brzeskiego - sportowiec.net . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Starostwo Powiatowe w Brzesku
ul. Głowackiego 51; 32-800 Brzesko
tel. 0-603 811 834 fax: (0-14) 66 324 82

Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A.

statystyka