strona główna strona główna strona główna strona główna
Nasze motto
"W sporcie ważne jest zwycięstwo
ale zwycięstwo nie jest nic warte
jeśli zostało osiągnięte w sposób
niegodny i nieuczciwy..."
Dzisiaj jest Piątek, 25 maj 2018 roku.

>
 KONTAKT

Adres:
Starostwo Powiatowe w Brzesku
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
Tel.: 0-603 811 834
E-mail: sport@powiatbrzeski.pl

>
 PARTNERZYSlide 1

Slide 1

Slide 1

POWIATOWE ZAWODY CHEERLEADERS

 KATEGORIE:
Junior: roczniki 2001-2003 (2004 jeśli jest już uczniem gimnazjum)
Junior młodszy: 2004 i młodsi (tylko uczniowie szkół podstawowych)

MIEJSCE ZAWODÓW:
Gnojnik - hala sportowa przy Publicznym Gimnazjum w Gnojniku
21 listopad 2016r. (poniedziałek), godz. 11.00.

ORGANIZATORZY:
Starostwo Powiatowe w Brzesku
Publiczne Gimnazjum w Gnojniku

CEL ZAWODÓW:
1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
2. Kształtowanie i rozwijanie zdolności rytmiczno-tanecznych, harmonii i piękna ruchu.
3. Stworzenie możliwości konfrontacji umiejętności tanecznych.
4. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania form muzyczno – ruchowych.
5. Promowanie szkolnych zespołów tanecznych.
6. Współzawodnictwo zgodne z zasadami fair play

UCZESTNICY I KATEGORIE
Zespoły taneczne szkół gimnazjalnych - junior.
Zespoły taneczne szkół podstawowych - junior młodszy.

ZASADY REGULAMINOWE PREZENTACJA ZESPOŁÓW
1. Zespół powinien składać się z minimum 6, a maksymalnie z 16 zawodniczek.
2. Każdy szkolny zespół prezentuje jeden układ taneczny do wybranej przez siebie muzyki w czasie 135-150 sek.,
Po przekroczeniu wskazanego czasu zespół otrzymuje odpowiednio: 1, 2,3… punkty karne za każde następne

5 sek. od sędziego oceniającego czas.
3. Czas trwania prezentacji liczony jest od początku muzyki do momentu zakończenia układu.
4. W turnieju mogą odbyć się dwie rundy w sytuacji gdy w danej grupie wiekowej zgłosi

się więcej niż 7 zespołów. Do Finału awansuje 6 zespołów, które reprezentują w finale ten sam układ taneczny.
5. O kolejności występów uczestniczących w zawodach zespołów będzie decydowało losowanie,

które przeprowadzą kierownicy drużyn na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.

POMPONY
1. Wszystkie układy muszą być prezentowane z pomponami, które trzymane są
w dłoniach i poprzez pracę ramion wprowadzane są w ruch (3/4 układu).

UBIÓR
1. Zespoły występują w jednolitych strojach.
2. O wszystkich sprawach dotyczących ubioru (lub jego braku, np.: obuwie) zawodniczek, a mających wpływ

na bezpieczeństwo i odbiór wizualny zespołu decyduje i odpowiada nauczyciel, instruktor występującego zespołu.

NAGRANIA MUZYCZNE
1. Podkład muzyczny może składać się z jednego lub kilku fragmentów muzycznych tzw. „MIX”.
2. Wszystkie nagrania powinny być przesłane w załączniku w mailu oraz dodatkowo przygotowane na płycie CD

lub innym nośniku pamięci.
3. Prosimy o opis z wyszczególnieniem nazwy zespołu, szkoły, rodzaj układu, dokładny czas oraz

tytuły utworów i wykonawców.

KOMISJA SĘDZIOWSKA

Zespoły ocenia Komisja Sędziowska złożona z 3 sędziów oceniających, każdy
z nich może przyznać max. 15 pkt. oraz sędziego technicznego (mierzącego czas)

i Sędziego Głównego-Kierownika Zawodów czuwającego nad prawidłowością przebiegu zawodów, nie dokonującego oceny układów tanecznych, a podejmującego ewentualne decyzje w kwestiach spornych lub nie objętych regulaminem.

W razie konieczności Sędzia Główny powoła zastępcę Sędziego Głównego, który przejmie jego obowiązki.

PUNKTACJA I OCENA
1. Za układ taneczny sędzia oceniający przyznaje od 1 do 5 pkt. w oparciu o system punktowy /arkusze ocen wraz z kryteriami/.
2. Ocenę układów tanecznych będzie stanowiła suma uzyskanych punktów, od 3 sędziów oceniających układ taneczny ( czyli zespół może uzyskać max. 45 pkt. )
3. Po podliczeniu punktów i dokonaniu punktowej klasyfikacji przy takiej samej ilości punktów zespołów na miejscach od I do III przeprowadzona zostanie dogrywka .
4. W zależności od liczby takich zespołów Sędzia Główny podejmie decyzję
o dodatkowej prezentacji układu.
5. Prezentacja układów będzie oceniana na podstawie trzech elementów oceny
i ich kryteriów:

- Zgodności układu z muzyką ocena - od 1-5 pkt. OD JEDNEGO SEDZIEGO
a) dynamika, żywiołowa ekspresja,
b) płynność wykonywania elementów,
c) wyczucie frazy, rozpoczynanie i kończenie ruchu z muzyką.
- ocena techniczna układu - od 1-5 pkt.
a) płynność wykonania układu,
b) jakość wykonania, tempo i trudność koordynacyjnych ćwiczeń rąk i nóg,
c) umiejętność wykonania elementów trudnych, elementów akrobatycznych, kroków i połączeń

z równoczesnym posługiwaniem się pomponem.
d) różnorodność elementów i ich połączeń,
f) zmiany ustawień w parach lub zespołach z pełnym wykorzystaniem pola ćwiczeń.

- Wrażenia artystyczne - od 1-5 pkt.
a) odpowiednia mimika i kontakt wzrokowy,
b) zdolność wywołania w odbiorcach entuzjazmu i pozytywnych emocji,
c) widowiskowość układu i jego interpretacja muzyczna.
d) nowatorstwo w ruchu i przejściach,

ELEMENTY OBOWIĄZKOWE W UKŁADZIE TANECZNYM
a) 1 piruet
b) 2 skoki cheer (skok z odbicia, z dwóch nóg na dwie nogi złączone)
c) wymachy

6. W przypadku plagiatów dotyczących zawodów szkolnych innych wykonawców na wniosek

Komisji Sędziowskiej lub innych osób zespół może być ukarany odebraniem 2 punktów za ocenę techniczną od każdego sędziego.

7. Przed zawodami w biurze zawodów odbędzie się odprawa instruktorów
w celu omówienia kwestii formalnych, losowania kolejności występów oraz wyeliminowania ewentualnych niejasności.

VII. NAGRODY

W wyniku oceny układów tanecznych przyznane zostaną puchary i dyplomy.

IX. KARTA ZGŁOSZENIA

Każdy uczestnik zawodów wymieniony na karcie zgłoszenia zobowiązany jest do okazania legitymacji

szkolnej przy stoliku organizacji zawodów (brak legitymacji szkolnej dyskwalifikuje zawodniczkę

co do udziału w zawodach ) .
Kartę zgłoszenia z komentarzem i osiągnięciami zespołu oraz podkład muzyczny należy przesłać na adres email: uks.gnojnik@o2.pl do dnia 20.11.2016r. do 20.00, a oryginał podbity przez dyrektora szkoły należy dostarczyć

w dniu zawodów do stolika organizacyjnego zawodów.

Koordynator zawodów: Małgorzata Horosin, 602514705

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO POWIATOWYCH ZAWODÓW SZKOLNYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH CHEERLEADERS " CHEERLEADERS Gnojnik 2016"

 
1. Nazwa zespołu tanecznego.……………………………………….

2. Adres korespondencyjny - telefon, e-mail.

……………………………………………………………

……………………………………………………………

3. Kategoria wiekowa.

JUNIOR

4. Układ na płycie CD:

Tytuł utworu – MIX

……………………………………………………


5. Informacje dotyczące zawodniczek ( imię i nazwisko, rok urodzenia).

-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. Informacje na temat zespołu ( data założenia, ilość występów, osiągnięcia i inne

ciekawostki z działalności zespołu).

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażamy zgodę na publikację zdjęć/filmików z turnieju oraz podanie wyników do publicznej informacji.

 

 

 

 

 

(podpis instruktora - opiekuna zespołu) ( podpis i pieczęć jednostki delegującej)

 

« powrót

Najnowsza galeria


>
 NAJBLIŻSZE IMPREZY


zobacz wszystkie »
>
 RANKING SZKÓŁ

IGRZYSKA DZIECI
1. PSP nr 2 w Brzesku
45 pkt
2. PSP Szczurowa
29 pkt
3. PSP Iwkowa
25 pkt
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
1. PSP nr 2 w Brzesku /ur. 2002-2004/
46 pkt
2. PSP Borzęcin /ur. 2002-2004/
39 pkt
3. PSP Gnojnik /ur. 2002-2004/
32 pkt
LICEALIADA
1. ZSP nr 1 w Brzesku
66 pkt
2. ZSP nr 2 w Brzesko
64 pkt
3. ZS Czchów
42 pkt
>
 RANKING GMIN
1. Gmina Brzesko
157 pkt
2. Gmina Dębno
85 pkt
3. Gmina Szczurowa
71 pkt
4. Gmina Borzęcin
56 pkt
5. Gmina Iwkowa
55 pkt
5. Gmina Gnojnik
55 pkt
6. Gmina Czchów
38 pkt
>
 SONDA

Jaką dyscyplinę sportu uprawiasz najchętniej?
piłka nożna
piłka nożna halowa
koszykówka
tenis ziemny
tenis stołowy
jazda na rowerze
pływanie
piłka siatkowa
inneTa strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

2004 - 2017  Portal sportowy powiatu brzeskiego - sportowiec.net . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Starostwo Powiatowe w Brzesku
ul. Głowackiego 51; 32-800 Brzesko
tel. 0-603 811 834 fax: (0-14) 66 324 82

Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A.

statystyka